Het dorpsplan is een visie-document
Het Dorpsplan 'Wonen in mooi Kilder' is tot stand gekomen door de input van de inwoners van Kilder tijdens de jaarvergaderingen van 2015 en 2016.

Het Dorpsplan is de werkagenda van Kilder. De Dorpsraad coördineert en bewaakt deze agenda. Alle communicatie gaat via deze website, via Facebook en via publicaties in bladen en kranten.

Het Dorpsplan, zoals het op deze website staat is nog in concept. Het is nog niet goedgekeurd en gepresenteerd aan de inwoners. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering van 2017.


 
     Aan de hand van thema's:
  • zijn de belangrijkste aandachtspunten geformuleerd
  • wordt de richting voor de nabije toekomst uitgezet
  • worden de keuzes voor de nabije toekomst uitgezet
  • zijn de aandachtspunten omgezet in acties
 
     De acties uit het Dorpsplan "Wonen in Mooi Kilder" zijn:
  • acties van alle Kildernaren - voor alle Kildernaren
  • acties van iedereen - voor iedereen - met iedereen


In de jaarvergadering van 21 april 2015 bepaalden inwoners, aan de hand van 6 thema’s, aandachtspunten die zij belangrijk vinden voor Kilder, nu en in de nabije toekomst.

In de jaarvergadering van 25 oktober 2016 zijn hieruit de acties voor het Dorpsplan "Wonen in Mooi Kilder” gekozen. Uit alle (door de inwoners) aangedragen aandachtspunten zijn de acties gekozen die prioriteit hebben en haalbaar zijn. De thema's 'Voorzieningen' en 'Onderwijs' zijn samengevoegd.


Momenteel wordt er gewerkt aan vijf thema's:

                                                                                                                                                     Klik op de thema's voor meer informatie.