Per thema vullen we in:

 
     Kilder nu:
 • Waarin zijn we sterk?
 • Wat zijn onze successen?
 • Waarin zit onze kracht?
 • Waarin zit onze energie?
 
     Trends:
 • Wat is onze grootste zorg?
 • Wat zijn de trends?
 • Welke ontwikkelingen verwachten we?
 
     Acties:
 • Welke acties voeren we uit?
 • Zijn ze haalbaar?
 • Hoe voeren we ze uit?
 • En op welke termijn?

 
Kilder nu:
Kilder heeft een groot en sterk verenigingsleven op het gebied van sport en vrije tijd. 
Veel inwoners zijn van diverse verenigingen lid. Alle jaarlijkse activiteiten worden onder de regie van één of meerdere van deze verenigingen gehouden. 
Met behulp van enthousiaste leden en veel vrijwilligers wordt er veel georganiseerd en blijft Kilder levend en krachtig. 

In de verenigingen ontmoeten we elkaar en vinden we elkaar. Ook voor de komende jaren is het belangrijk dat de Kilderse verengingen steeds op zoek gaan naar afstemming en samenwerking en elkaar daardoor versterken! 

Kilder heeft een seniorensoos waar iedere twee weken de leden bij elkaar komen om te kaarten of mee te doen aan de bingo of gymnastiek. De seniorensoos wordt gehouden bij Zaal Teunissen en is bedoeld voor ouderen vanaf 60 jaar. 

In 2016 is werd iedere twee weken in ’t Kelrehuus een ontmoetingsmiddag georganiseerd waar iedereen welkom was, ongeacht leeftijd. Deze ontmoetingsmiddagen werden georganiseerd door Mientje Mulling en Truus ten Haaf. Het startte voorzichtig maar bleek een schot in de roos! 
De belangstelling en het aantal deelnemers groeiden. Voor de beide organisatoren werd de belasting daardoor onevenredig groot. Op de oproep voor extra hulp reageerde helaas niemand waardoor zij in de zomer van 2016 hebben besloten hiermee te stoppen. 
Uit het grote respons is op te maken dat mensen behoefte hebben elkaar te ontmoeten. 

Voor de jeugd van Kilder is de sport en het verenigingsleven het enige aanbod dat Kilder als dorp te bieden heeft. 
Dan spreken we over de jeugd vanaf de basisschool tot 18 jaar. Onze verenigingen moeten zich van hun rol in deze bewust zijn en voldoende aandacht hebben voor de sociale en ontwikkelingsaspecten die zij kunnen bieden aan deze jongeren.
 

Afbeelding invoegen
 

Trends:
 • Onze bevolking vergrijst
 • De financiële steun van overheden wordt steeds minder
 • Sommige verenigingen houden de jeugd en de ouderen niet vast
 • Er is behoefte aan activiteiten (ook nieuwe) voor ouderen
 • De verenigingen willen wel samenwerken, maar organiseren en communiceren niet voldoende met elkaar
 

Acties:

Jaar-agenda maken en breed verkondigen (website Dorpsraad, de Tolk, de Brug etc)    
Termijn:

2017 
Voorzittersoverleg ter stimulering afstemming en samenwerking            
2017
Expertpool waarin diverse expertises worden samengebracht voor besturen    
2017 - 2018
Nieuwe activiteiten (b.v. themadag/avond) met meerdere bewoners/verenigingen
      opzetten en mogelijk integreren binnen bestaande verenigingen             
 
2017
Vraag & aanbod samenbrengen (a la Digidiek) 
2017 - 2018


Momenteel wordt er gewerkt aan vijf thema's:

                                                                                                                                                     Klik op de thema's voor meer informatie.