De Dorpsraad Kilder is een zelfstandige stichting bestaande uit zeven bestuursleden. 
Elk lid representeert een bepaald deel van de bevolking en brengt zijn eigen deskundigheid en betrokkenheid in. 

De Dorpsraad Kilder functioneert conform de statuten die in 2015 zijn vastgesteld.
 

 

 
Van links naar rechts/van bven naar beneden:
Jos Majoor, Clemens Krus, Freek Giesen, Theo Fielt, Marcel Berendsen en
Ben Flokstra

 


Wie wij zijn:
De Dorpsraad Kilder is ontstaan uit de Belangengroep Kilder die in 1980 is opgericht. De belangenvereniging diende vooral om zaken met elkaar af te stemmen en als belangenvertegenwoordiging naar de gemeente. Alle verenigingen waren hierin vertegenwoordigd.

In 2005 fuseerde de gemeente Bergh met de gemeente Didam en ontstond de gemeente Montferland.

Alleen in Loil (Kontaktraad) en in Kilder (Belangenvereniging) bestond al een vertegenwoordiging van inwoners. In de gemeente Montferland werden in alle andere kernen ook dorpsraden opgericht en in Didam en ‘s-Heerenberg wijkraden.
De raden hebben sindsdien gewerkt conform het 'Wijk- en Kerngericht Werken'. Deze werkwijze is eind december 2015 geëvalueerd.


Ons doel:
Het doel van de Dorpsraad Kilder is: het in wisselwerking met de bewoners, behartigen van de belangen van de inwoners van Kilder bij de overheid en andere instanties en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van en doelmatige samenwerking met en tussen de rechtspersonen of natuurlijke personen die aan het realiseren van het doel van de stichting kunnen bijdragen.

De Dorpsraad is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de woon en leefbaarheid van het dorp Kilder. We doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente, waarbij de belangen van de bewoners altijd centraal staan. Naast de contacten met de gemeente onderhoudt de Dorpsraad onder andere ook contacten met de Politie, Provincie, Woningcorporaties en verenigingen.
 
Contact:
Kildernaren die een onderwerp op de agenda van de Dorpsraad willen zetten zijn altijd welkom om dit te doen. Dit kan schriftelijk, via deze website of aan het begin van onze periodieke vergaderingen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.