Per thema vullen we in:

 
     Kilder nu:
 • Waarin zijn we sterk?
 • Wat zijn onze successen?
 • Waarin zit onze kracht?
 • Waarin zit onze energie?
 
     Trends:
 • Wat is onze grootste zorg?
 • Wat zijn de trends?
 • Welke ontwikkelingen verwachten we?
 
     Acties:
 • Welke acties voeren we uit?
 • Zijn ze haalbaar?
 • Hoe voeren we ze uit?
 • En op welke termijn?

 
Kilder nu:

Kilder is een sterk dorp. De voorzieningen zijn goed en dat willen we graag zo lang mogelijk behouden. Het maakt het dorp aantrekkelijk om te wonen en versterkt de woningwaarde. Voorzieningen zijn een gezond teken van leefbaarheid en een belofte van het behoud ervan voor de toekomst in Kilder.
 
Afbeelding invoegen
 
 
Basisschool De Laetare is een éénpitter: het bestuur is zelfsturend.
 
Een school in het dorp zorgt voor sociale samenhang en binding met het dorp. Het versterkt de leefbaarheid en de woningwaarde.
 
De toekomst van het onderwijs in Kilder hangt af van voldoende kinderen in het dorp. Omliggende dorpen sluiten hun scholen, waardoor kinderen 'van buiten' naar Kilder komen.

In de notitie "Basisonderwijs” van de gemeente staan de toekomstige verwachtingen tot 2022 en worden ontwikkelingen, voorwaarden en garanties die de gemeente stelt aan het handhaven van scholen verwoord.

We zijn blij met onze basisschool, kerk, accommodaties, winkels en de dokterspraktijk.

De accommodaties (Kelrehuus/Clubgebouw SV Kilder/Sint Janshuus/gymzaal) bieden ruimte voor de verenigingen en hun activiteiten.

Onze middenstanders investeren in hun bedrijf en zorgen er voor dat diensten in het dorp kunnen worden verleend. Zij rekenen op de klandizie van de Kilderse bevolking. Mede daardoor kunnen middenstanders er voor zorgen dat er voldoende leefbaarheid blijft.  Dat het dorp gezond is en blijft.

 
Afbeelding invoegen
      
Helaas heeft de Gabriël Parochie besloten dat onze Kilderse Sint Jan de Doper kerk gesloten zal worden. Een aderlating voor ons mooie dorp. Zie nieuws.

Afbeelding invoegen
Zaal Teunissen is onlangs over-genomen.
 
Hierdoor kunnen veel activiteiten, zoals feestjes, recepties, het carnavalsfeest, de seniorensoos et cetera, op deze locatie behouden blijven.
    
 
 
 

Afbeelding invoegen
 
Het Kelrehuus is ons dorpshuis en vervult een spilfunctie in het dorp.

Stichting 't Kelrehuus is sinds  23 februari 2017 eigenaar van het gebouw. Voor diverse verenigingen is het Kelrehuus het vaste onderkomen.
Zie nieuws.
 

 
De vernieuwde accommodatie van voetbalvereniging SV Kilder is een staaltje van productieve zelfwerkzaamheid. Veel vrijwilligers hebben hier hun inzet en uren aan gegeven. Het ziet er prachtig uit en staat garant voor jarenlang gebruik.
 
Project Ontmoetingsplek:
Tussen ’t Kelrehuus en het gebouw van SV Kilder is nu een mooie open ruimte ontstaan. Om een goede invulling aan deze ruimte te geven is een plan gemaakt, waarvan jong en oud gebruik kan maken zodat het een echte Ontmoetingsplek wordt.
Het project Ontmoetingsplek loopt nu ruim 2 jaar. Door het Oranjefonds, de gemeente en de Rabobank zijn financiële toezeggingen gedaan.  Er is een subsidieaanvraag voor het plan ingediend bij de provincie Gelderland en het wachten is op een positief besluit.
 

Trends:
 • onze bevolking vergrijst
 • de financiële steun van overheden voor verenigingen wordt steeds minder  
 • de gemeente wil de accommodaties afstoten    
 • het leerlingenaantal daalt gestaag
 • inwoners van Kilder leveren hun klandizie onvoldoende bij de lokale middenstand
 • middenstand blijft moeite doen om klandizie te behouden

Acties:

Termijn:

samenwerking tussen de middenstanders (+ zzp-ers) om elkaar te kunnen versterken 
2017
het beter vinden van elkaar door middel van het linken van websites   
2017
het zoeken naar andere inkomstenbronnen om de vereniging gezond te houden 
2017 - 2022
het ondersteunen van Stichting Het Kelrehuus bij de eigen exploitatie   
2017
verdere invulling geven aan het Project Ontmoetingsplek   
2017 - 2022Momenteel wordt er gewerkt aan vijf thema's:

                                                                                                                                                     Klik op de thema's voor meer informatie.