Per thema vullen we in:

 
     Kilder nu:
 • Waarin zijn we sterk?
 • Wat zijn onze successen?
 • Waarin zit onze kracht?
 • Waarin zit onze energie?
 
     Trends:
 • Wat is onze grootste zorg?
 • Wat zijn de trends?
 • Welke ontwikkelingen verwachten we?
 
     Acties:
 • Welke acties voeren we uit?
 • Zijn ze haalbaar?
 • Hoe voeren we ze uit?
 • En op welke termijn?

 
Kilder nu:
 
Het dorp Kilder wordt doormidden gesneden door de Hoofdstraat. Deze drukke straat is al jaren een pijnpunt voor de inwoners, de Dorpsraad en de gemeente. Sinds de komst van het Regionale Bedrijven Terrein Doetinchem West in 2013, is het vrachtverkeer sterk toegenomen. Niet alleen het lawaai is sterk toegenomen, maar ook huizen lijden schade.
Jaren geleden is door gemeente Montferland een verbod op het vrachtverkeer toegezegd maar dit is nog steeds niet gerealiseerd. De gemeente Doetinchem is hierin de belemmerende factor.
De Hoofdstraat staat al jaren op de nominatie om te worden gerenoveerd. De trottoirs zijn niet goed bruikbaar en door de circa 40 kastanjebomen kunnen voetgangers het trottoir niet veilig gebruiken. Door het vrachtverkeer is de straat voor fietsers onveilig. Er vindt nu overleg plaats over de renovatiemogelijkheden, passend binnen het gemeentelijk budget.

 
Afbeelding invoegen
 
Aan de westkant van Kilder is in 2013 een nieuwe wijk met sociale woningbouw gekomen, op het oude voetbalveld.
De Cedric Mardonstraat ziet er mooi uit maar is momenteel pas half klaar.

Fase twee is echter niet gerealiseerd. Er is een groot braakliggend terrein dat wacht op sociale woningbouw.
Er liggen voldoende mogelijkheden maar het initiatief ontbreekt.

Ook voor de senioren die graag in het dorp blijven wonen moeten voldoende seniorenwoningen (levensloop-bestendige woningen) zijn.


Aan de noordkant van Kilder is vanaf 2010 een wijk in aanbouw met particuliere huizen. De wijk is in een afrondende fase: de laatste woningen worden gebouwd en er zijn nog 3 kavels te koop. In het najaar van 2016 is de infrastructuur van de wijk klaar.
 
Voldoende woningbouw in een dorp zorgt ervoor dat jonge gezinnen zich settelen. Dat er kinderen komen die naar de basisschool gaan, kinderen die een aanwas zijn voor de verenigingen. Die gezinnen versterken de sociale samenhang en staan garant voor de toekomst en leefbaarheid van het dorp.
 
Een andere mogelijkheid is het opsplitsen van grotere woningen in het buitengebied. De senioren blijven langer op hun stek wonen en de jongeren blijven hier en zorgen ervoor dat het dorp een levendige toekomst houdt.


Plaats Eigen behoefte

   
Extra
vestigers
Ambitie
Bouwplannen
vanaf 2009 
  Starters
Doorstarters
< 55
Doorstarters
55+
Reguliere
vestigers
Totaal       
's-Heerenberg / Lengel 70 65 70 180   385   25   410   564
Zeddam 20 15 20 50  105 10 115  100
Azewijn  5 5 5 15    30   5  35   30
Braamt  5 10 5 20    40   10  50    0
Stokkum  5 5 5 10   25  10  35  15
Beek / Loerbeek  10 10 10 25    55   25  80  121
Kilder  5 5 10 15   35  15  50  32
Didam  75 70 75 200   420   90  510  882
Loil  5 10   5  15    35   15  50  7
Nieuw-Dijk  10  5   10  20    45   20  65  -
Totaal 210 200 215 550  1.175  225  1.400  1.751 


Trends:

 • Het woonaanbod voor starters is te duur.
 • Er is huisvesting nodig voor vluchtelingen in alle gemeenten
 • De Jongeren trekken weg uit Kilder (het woonaanbod is te weinig en te duur)
 • Door de vergrijzing is het kunnen blijven wonen in Kilder voor senioren belangrijk
 • De gemeente neigt naar verdeling van de woningcontingenten onder 's Heerenberg en Didam; kleine kernen doen niet mee.

Acties:

Termijn:

Een behoeftepeiling (laten) organiseren 2017
Het stimuleren van sociale woningbouw 2017 - 2022
Het stimuleren van coöperatieve woningbouw 2017 - 2022
Een verbod voor vrachtwagens door de Hoofdstraat 2017
Herinrichting van de Hoofdstraat 2017
Het stimuleren van de herinrichting van de Schoolstraat en de Van Marlestraat 2018


Momenteel wordt er gewerkt aan vijf thema's:

                                                                                                                                                     Klik op de thema's voor meer informatie.