Dorpsraad Kilder
Vergadert in 't Kelrehuus
Zuiderstraat 12
7035 AW KILDER

 

  Correspondentieadres
Marcel Berendsen
Zuiderstraat 1
7035 AW Kilder
06-21659582
 
Voorzitter
Jos Majoor
Dorpskant 4
7035 AZ Kilder
06-22230824
voorzittermooikilder@gmail.com

De Dorpsraad Kilder is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de woon en leefbaarheid van het dorp Kilder. We doen dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Montferland, waarbij de belangen van de bewoners altijd centraal staan. Naast de contacten met de gemeente onderhoudt de Dorpsraad onder andere ook contacten met de Politie, Provincie, Woningcorporaties de verenigingen, school en de middenstand uit Kilder.
 

Stuur onderstaand contactformulier aan de Dorpsraad Kilder. Bijvoorbeeld:
  • met een aandachtspunt voor de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad
  • met een bericht voor de nieuws-pagina van deze website
  • met een interessant document voor op de download-pagina van deze website
  • als je met je vereniging of bedrijf op de link-pagina van deze website wilt staan
  • als je foto's hebt die leuk zijn voor andere Kildernaren. (voor in het foto-album op deze website)
  • over een ander onderwerp of vraag

Contactformulier

Anti-spam vijf + 0 = (antwoord in cijfers invullen!)