Per thema vullen we in:

 
     Kilder nu:
 • Waarin zijn we sterk?
 • Wat zijn onze successen?
 • Waarin zit onze kracht?
 • Waarin zit onze energie?
 
     Trends:
 • Wat is onze grootste zorg?
 • Wat zijn de trends?
 • Welke ontwikkelingen verwachten we?
 
     Acties:
 • Welke acties voeren we uit?
 • Zijn ze haalbaar?
 • Hoe voeren we ze uit?
 • En op welke termijn?


Kilder nu:

Kilder is een van de Montferlandse kleine kernen, aan de voet van het Bergsche Bos.

Het landschap rondom het dorp is de laatste decennia veranderd door de ruilverkaveling van de jaren ’60, maar ook door verandering in de infrastructuur, nieuwbouw etc.
 
Afbeelding invoegen
 
Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving een positief effect heeft op mensen. 
Zo zullen kinderen gezonder opgroeien in een groene omgeving waar ze voldoende buiten kunnen zijn.
 
Ook een regelmatige wandeling of groen vrijwilligerswerk voor volwassenen en ouderen leidt tot een betere gezondheid en vertraging van ouderdomsprocessen.
 
Samen zorgen voor een mooie groene omgeving is niet alleen goed voor de inwoners en bezoekers, maar ook voor de planten en dieren.
 

 
Afbeelding invoegen

In 2015 hebben we met een groep dorpsgenoten geïnventariseerd welke groene projecten we graag oppakken. Een aantal van die projecten zijn al in werking, andere wachten nog op trekkers. Zo heeft een zwerfafvalactie geleid tot een app; uurtje afval ruimen. Ook is het Hagelkruis weer op zijn plek herrezen.

Afbeelding invoegen  
 
Om het natuurnetwerk te versterken werken Provincie en gemeente samen met grondeigenaren aan een ‘open dassenlandschap’.

Voldoende ingrediënten bij elkaar om samen voor een Levend Landschap te willen zorgen.
 
Door gezamenlijk te werken aan ons landschap maken we het aantrekkelijk voor de inwoners en voor toeristen.
Samen trots zijn op een mooi dorp maakt dat we het ook samen willen onderhouden.

Trends:

 • Eigen initiatieven krijgen ruimte van gemeente (overheid besteedt minder)
 • We pakken graag onze eigen omgeving aan
 • Bewegen in de natuur is goed voor de gezondheid: voor jong en oud
 • De biodiversiteit op het platteland holt achteruit
 • Mensen die in een landschappelijk mooi dorp wonen, voelen zich gelukkiger

Acties:

Termijn:
Rondje Kilder: wandelroutes in en om het dorp     
2017-2022
Dorpstuin aanleggen        gereed
Akkerranden en bloemenweides  
2017-2022
Biodiversiteit particuliere erven  
2016-2018
'Kilder Schoon'-acties met Whatsapp   
loopt

 

Momenteel wordt er gewerkt aan vijf thema's:

                                                                                                                                                     Klik op de thema's voor meer informatie.