De Dorpsraad Kilder is een zelfstandig dorpsorgaan dat de belangen van het dorp behartigt. 

De Kildernaren bepalen met elkaar de acties die men nodig vindt om van Kilder een vitale en veerkrachtige kern te maken en te houden. De Dorpsraad bewaakt de uitvoering van deze agenda door te zorgen dat de voorgestelde acties worden uitgevoerd.
Door haar eigen bestuursleden en door dorpsgenoten.
 
Deze acties worden opgenomen in het Dorpsplan, waarmee de Dorpsraad richting geeft aan haar inzet. Jaarlijks koppelt de Dorpsraad terug aan de Kildernaren welke vorderingen zijn gemaakt.

Voorzitter: Freek Giesen
Afbeelding invoegen
 
Secretaris: Sandy van Zeyl-Majoor
Afbeelding invoegen
 
Penningmeester: Lowiena Metzlar


Bestuurslid: Clemens Krus
Afbeelding invoegen
Bestuurslid: Theo Fielt
Afbeelding invoegen
Bestuurslid
Cindy Wagelaar

 
Bestuurslid en Website en Social Media
Jos Majoor