De Dorpsraad Kilder is een zelfstandig dorpsorgaan dat de belangen van het dorp behartigt. 

De Kildernaren bepalen met elkaar de acties die men nodig vindt om van Kilder een vitale en veerkrachtige kern te maken en te houden. De Dorpsraad bewaakt de uitvoering van deze agenda door te zorgen dat de voorgestelde acties worden uitgevoerd.
Door haar eigen bestuursleden en door dorpsgenoten.
 
Deze acties worden opgenomen in het Dorpsplan, waarmee de Dorpsraad richting geeft aan haar inzet. Jaarlijks koppelt de Dorpsraad terug aan de Kildernaren welke vorderingen zijn gemaakt.
Afbeelding invoegen
 
Voorzitter en Social Media 
 
Jos Majoor
Dorpskant 4
7035AZ Kilder
06 - 22230824
secretaris@mooikilder.nl

Afbeelding invoegen
 
Secretaris
 
Marcel Berendsen
 
Afbeelding invoegen
 
Penningmeester
 
Freek Giessen
Slageweg 11
7031 ES Wehl
06 - 29511912
voorzitter@mooikilder.nl
Projecten/Thema: Wonen en infra, voorzieningen en onderwijs

Afbeelding invoegen  
Bestuurslid
 
Clemens Krus
Ringkomseweg 3
7035 CB  Kilder
06 - 3978 3617
c.krus@mooikilder.nl
Projecten/Thema: Sport en Vrije Tijd

Afbeelding invoegen
 
Bestuurslid
 
 
Theo Fielt
Captain Goodwinstraat 37
7035 AA  Kilder
0314 - 683 633
t.fielt@mooikilder.nl
Projecten/Thema: Wonen en Infra

Afbeelding invoegen
 
Bestuurslid
 
Ben Flokstra
De Rembrandt 1A
7035 DS Kilder
06-46107172